Aplinkosauga

Saugokime ir tausokime gamtą kartu! Naftos produktai, alyvos atliekos – tai variklinės alyvos, transmisijų alyvos, tiršti tepalai ir kitos tepimo medžiagos, kurios tapo netinkamos naudoti pagal pirminę jų paskirtį. Alyvos atliekomis laikomos nebetinkamos naudoti, atitarnavusios alyvos (kitaip liaudyje vadinamos „atidirbusios“ ar „atidirbtos“ alyvos ir tepalai), tepalai ir kiti eksploataciniai cheminiai skysčiai, kurie daugiausiai naudojami automobiliuose, sunkvežimiuose ir pramonės įmonėse.

Alyvos atliekų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai.
Alyvų ir tepalų importuotojai ir galutiniai naudotojai privalo aktyviai prisidėti prie veiksmingo šių atliekų tvarkymo ir tinkamo tokių produktų surinkimo organizavimo bei utilizavimo.

Grėsmė gamtai, aplinkai ir žmonių sveikatai iškyla tuomet, kai alyvos ir tepalai šalinami netinkamai (pavyzdžiui, išpilant alyvą į gruntą, užteršiami gruntiniai vandenys, arba šalinant alyvą į buitinių atliekų konteinerius). Panaudotos alyvos išpylimo vietoje žemės plotas ir jame augantys augalai padengiami orui nepralaidžia plėvele. Visa tai skverbiasi gilyn į gruntinius vandenis, kuriuos vartoja daugelis gyventojų. Užterštas gruntinis vanduo patenka į augalus, kuriais maitinamės mes patys bei gyvūnai. Alyvos atliekose esantys sunkieji metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, sukelti vėžinius susirgimus.

Griežtai draudžiama:

  • Alyvų atliekas šalinti kartu su komunalinėmis ar kitomis atliekomis. Pavojingų atliekų šalinimas kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis yra griežtai uždraustas;
  • Alyvų atliekas deginti pečiuose ar krosnyse, nes degimo metu išsiskiria kancerogeninių savybių turinčios medžiagos, kurios sukelia vėžinius susirgimus, vaisingumo sutrikimus bei kvėpavimo takų ligas;
  • Perduoti alyvos atliekas asmenims ar įmonėms, kurios neturi įgaliotos teisės tvarkyti naftos produktų atliekas.

Alyvos atliekų perdirbimas.
Pagal reikalavimus, alyvos ir tepalai turi būti surenkami, laikantis aplinkosauginių reikalavimų, ir perdirbami bei utilizuojami taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti.

Alyvos atliekų pridavimas.
Gyventojai ir įmonės,susidariusią panaudotą alyvą gali perduoti įgaliotam atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti tokias atliekas. Dažniausiai alyvų atliekos priimamos nemokamai. Internete lengvai galite rasti sertifikuotas įmones, kurios oficialiai ir saugiai surenka tokias susidariusias atliekas.

Potenciali žala, dėl neteisingai šalinamos panaudotos alyvos, gali būti milžiniška.
Kviečiame visus šalies gyventojus ir įmones, kurios savo veikloje naudoja naftos produktus, alyvas ir tepalus, aktyviai prisidėti bei dalyvauti ekologiškos bei švarios aplinkos kūrime.

Rūšiuokime.
Rūšiuokime atliekas kartu ir atsikratykime jomis tinkamai! Neterškime gamtos!

Jei turite klausimų dėl tinkamo alyvų ir tepalų tvarkymo, nedelsiant kreipkitės į mus ir mes Jums nemokamai suteiksime informaciją.